Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami 2019/2020

Spotkanie ogólne z rodzicami:
organizacyjne.
9 września 2019r.,  
godz.16.30
klasy I-III  
godz.17.00
klasy IV-VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami:
podsumowanie I półrocza.
20 stycznia 2020r.  
godz.16.30
klasy I-III  
godz.17.00
klasy IV-VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami klas VIII:
omówienie egzaminu ósmoklasisty.
16 marca 2020r.  
godz.17.00
klasy VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami:
poinformowanie o przewidywanych ocenach z zachowania i z zajęć dydaktycznych.
25 maja 2020r.
godz.16.30
klasy I-III  
godz. 17.00
klasy IV-VIII

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami 2019/2020

Konsultacje rodziców z nauczycielami. 4 listopada 2019 r. godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 16 grudnia 2019 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 20 stycznia 2020 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 16 marca 2020 r. godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 25 maja 2020 r. godz. 16.00 – 17.00