W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym

InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP

Informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl 

 

Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia:

WARIANT II

Polisa EDU-N004171

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie II wynosi 46 zł.

ZAKRES UBEZPIECZENIA, SKŁADKA:

  SKŁADKA 46 ZŁ
  SUMA UBEZPIECZENIA 18 000 ZŁ
  ŚWIADCZENIE  
1. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)  
1.1 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 18 000 zł
1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 180 zł
1.3 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie do 5 400 zł
2. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 180 zł
3. śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 18 000 zł
3.1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 24 000 zł
4. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 800 zł
5. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 1 800 zł
6. Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, pokąsania, ukąszenia 180 zł

*Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do OWU EDU PLUS

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1– śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 6 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień      300 zł 

II stopień      900 zł

IV stopień 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 40 zł/dzień
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 30 zł/dzień
Opcja Dodatkowa D6 – poważne choroby 750 zł
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku do  600 zł
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Do 350 zł
Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie 50 zł

 

WARIANT III

Polisa EDU-N004172

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie III wynosi 54 zł.

ZAKRES UBEZPIECZENIA, SKŁADKA:

  SKŁADKA 54 ZŁ
  SUMA UBEZPIECZENIA 23 000 ZŁ
  ŚWIADCZENIE  
1. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)  
1.1 100 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 23 000 zł
1.2 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 230 zł
1.3 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydanych na zlecenie do 6 900 zł
2. Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 230 zł
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 23 000 zł
3.1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej ( w tym również zawał serca i udar mózgu) 32 000 zł
4. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 2 300 zł
5. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 2 300 zł
6. Pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta, pokąsania, ukąszenia 230 zł

*Stopień uszczerbku na zdrowiu w ramach Opcji Podstawowej Plus ustalany jest na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu Edu Plus, która stanowi załącznik nr 1 do OWU EDU PLUS

RODZAJE OPCJI DODATKOWYCH WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Opcja Dodatkowa D1– śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 8 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień      300 zł 

II stopień      900 zł

IV stopień 1 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 50 zł/dzień
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego dnia pobytu w szpitalu) 40 zł/dzień
Opcja Dodatkowa D6 – poważne choroby 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku do  700 zł
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Do 400 zł
Opcja Dodatkowa D14 uciążliwe leczenie 100 zł

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD W EDU PLUS:

 
ZGŁOSZENIE SZKODY:
1. ONLINE:
  • wejdź na www.interrisk.pl i wypełnij formularz zgłoszenia szkody
 
2.Pobierz formularz:
  • www.ubezpieczeniwszkole.pl
  • lub u kierownika gospodarczego
3.Wypełnij go i podpisz, a następnie:
  • wyślij pocztą na adres:
                           InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
                                                                                                                                                                                                              Al. Jerozolimskie 162
                                                                                                                                                                                                                                     02-342 Warszawa
 
 
 

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniem szkolnym następstw nieszczęśliwym wypadków w roku 2019/2020, prosimy o kontakt na podane poniżej dane pracowników kancelarii brokerskiej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.:

 

Agnieszka Mazur
e-mail: agnieszka.mazur@wdbsa.pl
tel. kom.: 502 601 317
tel.: 71 324 98 99

 

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

 

 

 

W przypadku pytań lub niejasności zapraszam do kontaktu:

Paulina Pyrtak

kierownik gospodarczy

tel 767467017

mail   p.pyrtak@sp12lubin.edu.pl