Dnia 26 września w ramach projektu Dzień Natury a także Europejskiego Dnia Języków zespoły językowe tworzyły plakaty w języku angielskim, dotyczące problemów środowiska oraz ich rozwiązań pod hasłem TURN THE PLANET GREEN. Znaleźliśmy się wśród wielu szkół z całej Europy, które zaangażowały się w działania pod patronatem Rady Europy. Na oficjalnej stronie organizatora ( European Day of Languages) można znaleźć Szkołę Podstawową nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie na mapie i oddać swój głos na nasz szkolny projekt.

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/20497/language/en-GB/Default.aspx