Nasza szkoła bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich – Nowoczesne i Twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.

informacja (1)

Zajęcia dla uczniów

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (UCZEŃ)

WZÓR OŚWIADCZEŃ (UCZEŃ)

WZÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA (UCZEŃ)