HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI – 2019/2020

KLASY I – III

L.p. Nazwa imprezy lub uroczystości Termin Rodzaj imprezy Osoby odpowiedzialne

i współodpowiedzialne

1. Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego dla klas 1 oraz Pasowanie na ucznia

IX Uroczysta akademia,

impreza środowiskowa

Wszyscy nauczyciele

klas 1 – 3

2. Kolorowe Dni Życzliwości XI Impreza szkolna Pedagog szkolny

współodpowiedzialni:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

(dla klas 1 – 3)

3. Przedstawienie teatralne dla rodziców XII Impreza środowiskowa Wychowawcy świetlicy
4. Kiermasz świąteczny XII Impreza szkolna Wychowawcy klas I – III, rodzice

(dla wszystkich uczniów)

5. Zabawa noworoczna I Impreza szkolna Wychowawcy klas 1 – 3

(dla klas 1 – 3)

6. Pasowanie na czytelnika II Impreza szkolna Nauczyciele biblioteki

Nauczyciele klas 1

7. Kiermasz świąteczny III Impreza szkolna wychowawcy – rodzice
8. Dzień Wiosny III Wyjścia, warsztaty edukacyjne Wychowawcy klas 1 – 3

(dla klas 1 – 3)

9. Impreza ekologiczna III Impreza środowiskowa J. Lech

(dla klasy 2b)

10. „Chwila z rodziną” V Impreza środowiskowa A. Pisek, S. Krakowiak

(dla klas 1b i 1c)

11. Dzień Mamy V Impreza środowiskowa K. Michalik, E. Borowiak

(dla klas 1a i 1d)

12. Dzień Rodziny VI Impreza środowiskowa J. Sobka – Wojciechowska

E. Mijas

(dla klas 2a i 3c)

 

13. „W krainie bajek wszystko się może zdarzyć…” V Przedstawienie dla rodziców S. Krakowiak, E. Kowalczyk, R. Kaczmarek, J. Skalna

(dla klas 1c, 3a i 3b)

 

Opracowała: J. Sobka – Wojciechowska

 

KLASY IV-VIII

L.p. Nazwa imprezy lub uroczystości Termin Rodzaj imprezy Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne
1. Europejski Dzień Języków IX Impreza tematyczna – akcja informacyjna, audycja, konkurs, quiz Zespół nauczycieli języków obcych
2. Europejski Tydzień Sportu. 23 IX – 30 IX Zawody sportowe Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
3. Światowy Dzień Uśmiechu. 4 X Impreza szkolna K. Rajko, M. Chocholak
4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej. X Audycja E. Zdulska
5. Spotkanie z poezją patriotyczną. XI Impreza szkolna, spotkanie literackie uczniów E. Zdulska
6. Drogi do niepodległości – żywa lekcja historii z okazji Święta Niepodległości. XI Uroczysta akademia I. Zagórska, A. Gorczyca, A. Szlęzak, D. Kwaśniewska
7. Dzień pluszowego misia. XI Impreza szkolna Aneta Szewczyk – Matysiak, M. Zarzycka /SU/
8. Dni Życzliwości. XI Impreza szkolna K. Żuraw, B. Antkowiak
9. Święto Biblioteki. XI Impreza szkolna, gazetka A. Szewczyk – Matysiak, B. Wierzbicka
10. Zabawa andrzejkowa XI Impreza szkolna M. Zarzycka
11. Udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. XI Uroczysta akademia A. Szlęzak
12. Bożonarodzeniowy montaż słowno – muzyczny – Jasełka. XII Impreza szkolna E. Zdulska, M. Zarzycka
13. Zabawa noworoczna. I 2020 Impreza szkolna K. Żuraw, M. Gładysz, A. Liszczyńska – Henek, M. Zarzycka
14. Podsumowanie I półrocza. II Uroczysta akademia Wychowawcy klas IV – VIII
15. Dzień Bezpiecznego Internetu. II Impreza szkolna I. Pilecka, M. Stefaniak
16. Dni Patrona Szkoły (rocznica urodzin i śmierci). II Impreza szkolna E. Zdulska
17. Obchody Dnia Języka Ojczystego. II Impreza szkolna R. Sykulska, W. Leszczyńska (klasy VII i VIII)
18. Dzień Świętego Patryka. III Impreza szkolna K. Żuraw, A. Liszczyńska – Henek
19. Obchody Święta Ziemi – impreza ekologiczna. IV Impreza szkolna D. Łajewska, J. Wróblewska
20. Dzień Czekolady. IV Impreza szkolna A. Szewczyk – Matysiak, B. Wierzbicka
21. Udział pocztu sztandarowego w miejskich obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej. V Uroczysta akademia A. Szlęzak
22. Tydzień Zdrowia. V Impreza szkolna promująca zdrowy styl życia Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
23. Święto Konstytucji 3 Maja. V Uroczysta akademia I .Zagórska
24. Święto Patrona Szkoły Czesława Niemena. V Impreza szkolna E. Zdulska, I. Zagórska – oprawa muzyczna
25. Sportowy Dzień Dziecka. V/VI Zawody sportowe Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
26. Akcja promowania czytelnictwa. II półrocze Impreza szkolna B. Wierzbicka, M. Gładysz
27. Festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej dla klas I – VIII. VI Impreza szkolna D. Łajewska, M. Mierzejewska, I. Zagórska
28. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII. VI Uroczysta akademia M. Mierzejewska, W. Leszczyńska
29. 35 lecie SP 12 V Uroczysta akademia