PLIKI DO POBRANIA:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I w roku szkolnym 2019/2020:

ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SP12 2019-2020.. (3)

 

SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

List Minister Edukacji Narodowej dot. rekrutacji 2019/ 2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SP 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA W LUBINIE: procedury_podzielone__poprawki_Bena