Rekrutacja 2019/ 2020 

Rekrutacja uczniów klas 8 szkoły podstawowej do szkół ponadpodstawowych oraz 3 gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na stronie: http://dolnoslaskie.edu.com.pl. Zgłoś swoją kandydaturę wpisując nr PESEL i kieruj się dalszymi wskazówkami.

WSZYSTKIE DANE WE WNIOSKU (wyniki egzaminu, oceny, inne wymagane informacje) wprowadza rodzic wraz z dzieckiem.

Pamiętaj o terminach naboru, to bardzo ważne!

 

 

ZARZĄDZENIE KURATORA OŚWIATY:

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                     i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych: 

Zarządzenie Nr 3/2019 : s22c-619010912530

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów:

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poświęcony rekrutacji w 2019 roku: Rekrutacja 2019 list Kuratora