GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

 

 

 

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

I A mgr Ewelina Borowiak
I B mgr Agnieszka Pisek
I C mgr Sylwia Krakowiak
I D mgr Katarzyna Michalik
II A mgr Jolanta Sobka-Wojciechowska
II B mgr Jolanta Lech
III A mgr Renata Kaczmarek
III B mgr Ewelina Kowalczyk
III C mgr Ewa Mijas
 

JĘZYK

POLSKI

mgr Wioletta Leszczyńska
mgr Agnieszka Gorczyca
mgr Renata Sykulska
mgr Edyta Zdulska
 

JĘZYK

ANGIELSKI

mgr Magdalena Gładysz
mgr Małgorzata Mierzejewska
mgr Krystyna Żuraw
mgr Anna Liszczyńska – Henek
mgr Marcel Walicki
JĘZYK

NIEMIECKI

mgr Marlena Szulc
mgr Gabriela Pasiecznik
 

 

MATEMATYKA

mgr inż. Marta Chocholak
mgr inż. Iwona Pilecka
mgr Katarzyna Markowska
mgr Katarzyna Rajko
mgr Anna Niziołek
HISTORIA mgr Agata Szlęzak
mgr Joanna Czernik
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Radosław Margas
GEOGRAFIA mgr Magdalena Romaniec

mgr Aleksandra Zielińska

BIOLOGIA mgr Ewelina Cieślewicz
PRZYRODA mgr Danuta Łajewska
FIZYKA mgr Urszula Kamecka

mgr Katarzyna Woźnica

CHEMIA mgr Katarzyna Woźnica
 

INFORMATYKA

mgr inż. Iwona Pilecka
mgr Michalina Stefaniak
mgr Katarzyna Markowska
mgr inż. Marta Chocholak
MUZYKA mgr Ida Zagórska
PLASTYKA mgr Dorota Kwaśniewska
mgr Jolanta Wróblewska
TECHNIKA mgr Jolanta Wróblewska
 

 

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

NAUKA PŁYWANIA

mgr Bożena Antkowiak
mgr Agnieszka Baranowska
mgr Dariusz Bobrek
mgr Magdalena Florek
mgr Barbara Kaźmierczak
mgr Ewa Mowczan
mgr Marcin Dudziak
 

RELIGIA

mgr ks. Krzysztof Klim
mgr Monika Zarzycka
mgr ks. Łukasz Toporek
DORADCTWO ZAWODOWE mgr Magdalena Florek
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE mgr Danuta Łajewska
ŚWIETLICA
 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

mgr Katarzyna Maciorowska
mgr Patrycja Modrzewska
mgr Agnieszka Toporowska
mgr Ewa Pudlak
mgr Ewelina Pastuszka – Gajda
mgr Joanna Skalna
mgr Agnieszka Załęcka
 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Magdalena Gładysz
mgr Małgorzata Mierzejewska
mgr Krystyna Żuraw
mgr Anna Liszczyńska – Henek
PERKUSJA mgr Marcel Walicki
ZAJĘCIA EKOLOGICZNE mgr Danuta Łajewska
BIBLIOTEKA SZKOLNA mgr Beata Wierzbicka
mgr Aneta Szewczyk – Matysiak
PEDAGOG

PSYCHOLOG

mgr Anna Gębka
mgr Wioleta Szpilewska
mgr Kinga Pirus
LOGOPEDA mgr Joanna Skalna